วิวระหว่างทาง ไป Kawaguchiko โดยรถบัส

ออกทาง ทางออกทิศใต้ หรือ South Exit

ออกทาง ทางออกทิศใต้ หรือ South Exit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *