ไป Kawaguchiko โดยรถบัส

ขึ้นไปที่ ชั้น 4 ตรงนี้จะเป็นป้ายบอกทาง เดินต่อไปเลยครับ

ขึ้นไปที่ ชั้น 4 ตรงนี้จะเป็นป้ายบอกทาง เดินต่อไปเลยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *