เจดีย์ ชูเรโตะ (Chureito Pagoda)

ระหว่างทางที่นั่งรถขึ้นไปด้านบน

ระหว่างทางที่นั่งรถขึ้นไปด้านบน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *