เจดีย์ ชูเรโตะ (Chureito Pagoda)

จุดเรียก Taxi ที่สถานีคาวากุชิโกะ

จุดเรียก Taxi ที่สถานีคาวากุชิโกะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *