เจดีย์ ชูเรโตะ (Chureito Pagoda)

แวะไหว้พระที่ศาลเจ้าก่อนกลับ

แวะไหว้พระที่ศาลเจ้าก่อนกลับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *