ไปเที่ยว Hokkaido ช่วงหน้าร้อน ตอนที่ 1 ลุยเนื้อเจงกิสข่าน

Genghis Khan BBQ

Genghis Khan BBQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *