เที่ยว Hokkaido ช่วงหน้าร้อน ตอนที่ 2 ไป Otaru และกินข้าวหน้าอาหารทะเล หน้าล้นๆ

Yamamoto Sightseeing Orchard 

Yamamoto Sightseeing Orchard 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *