เที่ยว Hokkaido ช่วงหน้าร้อน ตอนที่ 4 ไป Biei เที่ยวเนินเขา Mild Seven และ Blue Pond

Blue Pond

Blue Pond

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *