เกาหลี ยังไม่จบ พบ บะหมี่ดำ + บิงชูชาเขียว ก่อนกลับ

จาจังเมียน หรือ jjajangmyeon หรือ จาจังมยอน

จาจังเมียน หรือ jjajangmyeon หรือ จาจังมยอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *