กิน Hoto Fudo ที่คาวากุจิโกะ (Kawaguchiko)

บรรยากาศภายในร้าน Hoto Fudo

บรรยากาศภายในร้าน Hoto Fudo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *