กิน HOTO FUDO ที่คาวากุจิโกะ (Kawaguchiko)

โฮโต (Hoto) 1,080 เยน ชามโต มาแบบร้อน ๆ

โฮโต (Hoto) 1,080 เยน ชามโต มาแบบร้อน ๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *