กิน Hoto Fudo ที่คาวากุจิโกะ (Kawaguchiko)

ซาชิมิเนื้อม้า (Basashi) 1,080 เยน เนื้อม้าสด ๆ แล่บาง ทานแนมกับ ขิง และ กระเทียมขูด พร้อม ต้นหอมญี่ปุ่นซอย

ซาชิมิเนื้อม้า (Basashi) 1,080 เยน เนื้อม้าสด ๆ แล่บาง ทานแนมกับ ขิง และ กระเทียมขูด พร้อม ต้นหอมญี่ปุ่นซอย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *