Shuhokaku Kogetsu ที่พัก Kawaguchiko แบบเห็นวิวฟูจิเต็ม ๆ

ให้เราไปรอที่จุดจอดรถ จะมีรถจากโรงแรมมารับ

ให้เราไปรอที่จุดจอดรถ จะมีรถจากโรงแรมมารับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *