Shuhokaku Kogetsu ที่พัก Kawaguchiko แบบเห็นวิวฟูจิเต็ม ๆ

จะนั่ง จะยืน จะแช่เท้า ก็สามารถชมวิวฟูจิไปด้วยได้

จะนั่ง จะยืน จะแช่เท้า ก็สามารถชมวิวฟูจิไปด้วยได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *