กรมการท่องเที่ยวรณรงค์สร้างจิตสำนึก ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

กรมการท่องเที่ยวรณรงค์สร้างจิตสำนึก
ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

Continue reading “กรมการท่องเที่ยวรณรงค์สร้างจิตสำนึก ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”