กรมการท่องเที่ยวรณรงค์สร้างจิตสำนึก ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

กรมการท่องเที่ยวรณรงค์สร้างจิตสำนึก
ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

กรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมุ่งมั่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและให้ความสำคัญในเรื่องของ “ห้องน้ำสาธารณะ” ตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ห้องน้ำสาธารณะที่สะอาด ปลอดภัย และมีมาตรฐานคือโอกาสในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยว เพราะการท่องเที่ยวคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจของประเทศไทย

 

 

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า เนื่องจากประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก
จากสถิติของกรมการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2559
มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 30.29 ล้านคน มีรายได้ 1.55 ล้านล้านบาท
และในปี พ.ศ. 2560 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 32.75 ล้านคน มีรายได้ 1.69 ล้านล้านบาท

จากยอดนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ประเทศไทยต้องมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเพิ่มมากขึ้น ส่วนหนึ่งของการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง คือเรื่องห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยวทั้งที่เป็นของภาครัฐและภาคเอกชน เช่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร ปั๊มน้ำมัน ที่พัก ร้านอาหาร จะต้องมีการบริหารจัดการเพื่อให้มีความสะอาด ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย

 

 

เห็นอย่างนี้แล้ว เวลาที่เราไปใช้บริการห้องน้ำสาธารณะตามสถานที่ต่าง ๆ อย่าลืมช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะคะ เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยด้วยกันเองและชาวต่างชาติ นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทย ถึงแม้ว่าอาจจะดูเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่บางคนอาจมองข้าม แต่ถ้าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือ ก็เท่ากับว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศเราดีขึ้น จริงไหมคะ?

 

 

ขอบคุณค่ะ
ก้อย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *