พาเที่ยวเชียงใหม่ EP.4.5 ไปเต๊อะไปแอ่วลำพูน 2

อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี และ กินจ่าเหลาหมูทอด

อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี และ กินจ่าเหลาหมูทอด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *